NATIONAL EXAMINATION P-LEVEL 2018 AND 2019 QUESTIONS AND ANSWERS

Kurushaho kuguma gutegura abanyeshuri bazakora ibizamini bisoza amashuri abanza “P-LEVEL”; Twabateguriye “Marking guides” z’amasomo yose bakora mubizamini bya leta yakozwe mu myaka ya 2018 na 2019. Mufashe abana banyu kuzitwara neza mubafasha kubisubiramo.

MATHEMATICS

SET

ENGLISH

MARKING GUIDES OF PAST PAPER NATIONAL EXAMINATION P-LEVEL, O-LEVEL AND A-LEVEL2005-2019:

MARKING GUIDE NATIONAL EXAMINATIONS : 👆🏾 Niba ufite umwana wiga S6; S3 na P6; Hano Hari ibibazo n'ibisubizo by'ibizamini bya Leta byakozwe mu myaka yahise byamufasha gukomeza kwitegura kuzakora ibizamini bya Leta bisoza uyu mwaka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *